Nová rodina, o.s.

Motto:
Narozením dítěte se zvýšenými nároky na péči,
nebo přijetím opuštěného dítěte se zdrav. znevýhodněním
se život mění a vzniká nová rodina.

Z vlastních zkušeností víme, že především první období, ať už po narození zdravotně znevýhodněného dítěte, nebo po úrazech s těžkými trvalými následky, je bolestné a šokové. Celá rodina se s tímto faktem mnohdy těžce vyrovnává, a právě to je příčina častých rozpadů těchto rodin. Svůj podíl na tom má i nedostatek uspořádaných informací. Tím spíše v nastalé situaci, kdy cítí jistý tlak na rodinu, či dokonce jistou formu izolace. Apelujeme na intenzitu rodičovské péče, jež připadne rovnoměrně na oba rodiče. Péče o dítě s postižením klade nároky psychické i fyzické. Chceme vyzdvihnout úlohu otců a pojmout je jako nedílnou součást rodiny.

Jsme sdružení rodin které funguje formou svépomoci. Pořádáme setkávání, kde si přátelskou formou vyměňujeme své zkušenosti. Provázíme biologické rodiny v období nepříznivé situace a pomáháme při vyrovnávání se s postižením jejich dítěte. Většina rodičovských párů tuto zátěž nevydrží. Chceme ukázat, že se to dá zvládnout a že přes všechny obtíže můžou vést plnohodnotný život.

Podporujeme náhradní rodinnou péči pro děti, které nemohou být z jakýchkoliv důvodů se svojí vlastní maminkou.

www.novarodina.cz